3M VHB Surface Cleaner

  • Kategorija

    Proizvodi za pripremu površina

  • Pakiranje

    1000 ml

    VHB™ odmašćivač na bazi alkohola

    Pristupačnost